Archív úřední desky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
27.05.2019 12.06.2019 vyhláška - záměr prodeje pozemků
obec
14.05.2019 30.05.2019 OOP přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
obec
10.05.2019 21.05.2019 pozvánka zasedání zastupitelstva obce dne 20.5.2019
obec
09.05.2019 27.05.2019 oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
obec
06.05.2019 22.05.2019 rozhodnutí - prodloužení platnost stav. povolení silnice III/11727 - průtah Dobřív
obec
29.04.2019 31.05.2019 Vyúčtování vodného a stočného za rok 2018 Pavlovsko
obec
29.04.2019 31.05.2019 Vyúčtování vodného a stočného za rok 2018 Dobřív
obec
26.04.2019 28.05.2019 veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
obec
24.04.2019 27.05.2019 záměr Plzeňského kraje darovat pozemky obci Dobřív
obec
17.04.2019 13.05.2019 svoz nebezpečného odpadu 11.5.2019
obec
08.04.2019 30.04.2019 oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
obec
02.04.2019 18.04.2019 oznázemí o zahájení řízení o prodloužení platnosti silnice III/11727 - průtah Dobřív
obec
27.03.2019 22.05.2019 návrh závěrečného účtu obce za rok 2018
obec
27.03.2019 22.05.2019 příloha č. 1 návrhu závěrečného účtu obce za rok 2018
obec
27.03.2019 22.05.2019 příloha č. 2 návrhu závěrečného účtu obce za rok 2018
obec
27.03.2019 22.05.2019 příloha č. 3 návrhu závěrečného účtu obce za rok 2018
obec
27.03.2019 22.05.2019 příloha č. 4 návrhu závěrečného účtu obce za rok 2018
obec
27.03.2019 22.05.2019 příloha č. 5 návrhu závěrečného účtu obce za rok 2018
obec
15.03.2019 01.04.2019 opatření obecné povahy Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
obec
11.03.2019 27.03.2019 veřejná vyhláška rozhodnutí o umístění stavby Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
obec