Archív úřední desky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
04.06.2018 20.06.2018 územní rozhodnutí obec Pavlovsko - zásobování vodou a vodojem
obec
30.05.2018 15.06.2018 opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Dobřív
obec
14.05.2018 30.05.2018 oznámení o zahájení spoelčného žízení silnice III/11727- průtah Dobřív, SO 301 - vodovod a kanalizace
obec
04.05.2018 28.05.2018 svoz nebezpečného odpadu a seznam svážených odpadů
obec
27.04.2018 28.05.2018 zápis ze zasedání ZO 23.4.2018
obec
26.04.2018 29.05.2018 veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí na rok 2018
obec
16.04.2018 02.05.2018 návrh opatření obecné povahy úprava provozu Dobřív
obec
16.04.2018 02.05.2018 veřejná vyhláška oznámení zahájení územního řízení vodojem Pavlovsko
obec
13.04.2018 24.04.2018 pozvánka na zasedání ZO 23.4.2018
obec
27.03.2018 12.04.2018 veřejná vyhláška opatření obecní povahy přechodné úpravy provozu Robstav
obec
23.03.2018 07.05.2018 vyhláška o veřejném projednávání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje PK
obec
21.03.2018 30.04.2018 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017
obec
21.03.2018 30.04.2018 Příloha č. 1 návrhu záv. účtu obce 2017
obec
21.03.2018 30.04.2018 příloha č. 2 návrhu záv. účtu obce 2017
obec
21.03.2018 30.04.2018 Příloha č. 3 návrhu záv. účtu obce 2017
obec
21.03.2018 30.04.2018 Příloha č. 4 návrhu záv. účtu obce 2017
obec
21.03.2018 30.04.2018 Příloha č. 5 návrhu záv. účtu obce 2017
obec
02.03.2018 19.03.2018 veřejná vyhláška OOP úpravy provozu II/117
obec
26.02.2018 26.03.2018 zápis ze zasedání ZO 19.2.2018
obec
09.02.2018 26.02.2018 výroční zpráva k zákonu č. 106/1999
obec