Archív úřední desky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
30.06.2016 24.08.2016 Lesy ČR, s.p. - Podmínky výběrového řízení na prodej nemovité věci v k.ú. Dobřív
obec
23.06.2016 25.07.2016 zápis ze zasedání ZO 20.6.2016
obec
20.06.2016 14.07.2016 vypínání el. 14.7.2016 Dobřív
obec
10.06.2016 21.06.2016 pozvánka na zasedání ZO 20.6.2016
obec
01.06.2016 17.06.2016 Opatření obecné povahy o vydání programu zlepšování kvality ovzduí zóna Jihozápad - CZ03
obec
31.05.2016 10.06.2016 pozvánka na sněm DSO Horní Berounka, povodí Klabavy
obec
25.05.2016 15.06.2016 oznámení o přerušení dodávek elektřiny 14.6.2016 Dobřív
obec
25.05.2016 08.07.2016 veřejná vyhláška oznámení o projednávání zadání územního plánu obce Dobřív
obec
19.05.2016 06.06.2016 návrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Klabavy v ř. km 0,000 - 36,432 a výzva k podání připomínek
obec
09.05.2016 25.05.2016 Nařízení města Rokycany č. 3/2016
obec
02.05.2016 01.06.2016 zápis ze zasedání ZO 25.4.2016
obec
02.05.2016 18.05.2016 vyhláška k odprodeji pozemků
obec
29.04.2016 31.05.2016 Veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí na rok 2016
obec
25.04.2016 26.05.2016 Vyúčtování ceny za vodné a stočné na Rokycansku pro rok 2015
obec
15.04.2016 26.04.2016 pozvánka na zasedání ZO 25.4.2016 na Pavlovsku
obec
06.04.2016 06.06.2016 svoz nebezpečného odpadu
obec
04.04.2016 19.04.2016 Přechodná úprava provozu - Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice
obec
16.03.2016 01.04.2016 Závěrečný účet obce za rok 2015
obec
16.03.2016 01.04.2016 Závěrečný účet DSO HBPK za 2015
obec
16.03.2016 21.02.2018 ÚZSVM - pozemky nevyjasněné majetkoprávní vztahy
obec