Archív úřední desky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.12.2015 25.05.2016 informace Brdy od 1.1.2016
obec
04.12.2015 15.12.2015 pozvánka na zasedání zastupitelstva 14.12.2015
administrator
25.11.2015 11.12.2015 územní rozhodnutí změna stavby revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice
obec
18.11.2015 11.12.2015 pozvánka směn DSO Horní Berounka, povodí Klabavy
obec
13.11.2015 29.11.2015 návrh rozpočtu na rok 2016 DSO Horní Berounka, povodí Klabavy
obec
10.11.2015 10.12.2015 vyhláška Okresní soud Rokycany - úmrtí V. Bauer
obec
05.11.2015 21.11.2015 zápis za zasedání zastupitelstva 26.10.2015
obec
03.11.2015 19.11.2015 OZV 2/15 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
obec
03.11.2015 19.11.2015 záměr bezúplatného převodu pozemku
obec
27.10.2015 12.11.2015 svoz nebezpečného odpadu 7.11.2015
obec
27.10.2015 31.12.2015 možnost požádat o vyjádření o existenci sítí
obec
26.10.2015 11.11.2015 územní rozhodnutí - výstavba PZS Rokycany - Nezvěstice
obec
21.10.2015 16.03.2016 seznam nemovitostí s nevyjasněným vlastníkem
obec
19.10.2015 04.11.2015 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v Dobřívě dne 22. 10. 2015
obec
16.10.2015 01.11.2015 oznámení zahájení úz. řízení změna stavby revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice
obec
15.10.2015 31.10.2015 pozvánka zasedání ZO 26.10.2015
obec
30.09.2015 16.10.2015 vypínání el. 22.10.2015 Dobřív
obec
30.09.2015 16.10.2015 vypínání el. 13.10.2015 Pavlovsko
obec
24.09.2015 28.12.2015 Zajištění publicity k projektu \'Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti. Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond?
obec
15.09.2015 01.10.2015 oznámení o odstranění stromů a větví v blízkosti drátů el. vedení
obec