Zastupitelstvo

starosta Jiří Ondřejíček
místostarosta Pavel Šlechta
člen zastupitelstva Mgr. Petr Kravec
člen zastupitelstva Radka Mikulíková
člen zastupitelstva Jitka Frýaufová
člen zastupitelstva ing. Jiří Monhart
člen zastupitelstva Pavel Vildman
člen zastupitelstva Rudolf Vildman
člen zastupitelstva Zdeněk Šebelle
 
 
Zastupitelstvo tvoří 9 členů. Poslední úprava seznamu proběhla 10.11.2014.

Složení výborů a komisí

Stavební výbor
předseda Ing. Jiří Monhart
člen Pavel Vildman
člen Vladimír Čermák
   
Kulturní a školský výbor
předseda Jitka Frýaufová
člen Petra Velková
člen Radka Mikulíková
   
osadní výbor - Pavlovsko
člen Evžen Vitáček
předsedkyně Iveta Štiková
člen Petra Nová
člen Roman Tyrner ml.
člen Zdeněk Vosyka ml.
   
Finanční výbor
předseda Mgr. Petr Kravec
člen Radka Mikulíková
člen Rudolf Vildman
   
Kontrolní výbor
člen ing. Jiří Monhart
člen Mgr. Vladimíra Lovasová PhD.
předseda Zdeněk Šebelle