Zastupitelstvo

starosta Jiří Ondřejíček
místostarosta Pavel Šlechta
člen zastupitelstva Bc. Jan Haden
člen zastupitelstva Mgr. Věra Peterková
člen zastupitelstva Jitka Frýaufová
člen zastupitelstva ing. Jiří Monhart
člen zastupitelstva Lukáš Kolmačka
člen zastupitelstva Rudolf Vildman
člen zastupitelstva Zdeněk Šebelle
 
 
Zastupitelstvo tvoří 9 členů. Poslední úprava seznamu proběhla 2.11.2018.

Složení výborů a komisí

Kulturní výbor
předsedkyně Jitka Frýaufová
člen Lukáš Kolmačka
člen Radka Mikulíková
   
Finanční výbor
předseda Rudolf Vildman
člen Bc. Jan Haden
člen Mgr. Petr Kravec
   
Kontrolní výbor
člen ing. Jiří Monhart
člen Mgr. Věra Peterková
předseda Zdeněk Šebelle