Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 1/2019 Plzeňský kraj dopravní obslužnost

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 28.02.2019

Sejmuto: 14.03.2022

Zveřejnil (zodpovídá): obec