Srdečně Vás všechny zveme na Valnou hromadu Tělocvičné jednoty Sokol Dobřív, která se koná v pátek dne 6. 4. 2018 od 18,00 hodin v sokolovně.

Programem  Valné hromady bude seznámení s hospodařením a bohatou činností Sokola v naší obci, zprávy jednotlivých sportovních oddílů, plány na další období, diskuse, občerstvení zajištěno.