Obec Dobřív a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Vás zvou na přednášku CHKO Brdy po dvou letech

Přednáší: Bohumil Fišer, vedoucí Správy CHKO Brdy, AOPK ČR

Ve čtvrtek 22. 2. 2018 od 18,00 v zasedací místnosti obecního úřadu v Dobřívě.