Zasedání zastupitelstva obce se bude konat v pondělí dne 19. 2. 2018 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Dobřívě.