Výkup kožek se uskuteční v Dobřívě dne 28. 1. 2018 u základní školy v 15,55 hodin. Výkup zajišťuje firma p. Růženy Kubešové tel. 415 749 562, 723 763 418

Vykupovat se budou králičiny za 10,-- Kč, koziny.

Nově též prodej krmných směsí - králík, slepice a jiné.