Prodej kuřiček se uskuteční ve středu 14. srpna 2019 od 9,45 hod. na parkovišti před Hamrovkou v Dobřívě. Stáří 19 týdnů, cena za kus 175,-- Kč.

Prodej zajišťuje firma pana Nováka Radomyšl tel. 602 115 750

www.drubez-novak.cz

termín dalšího prodeje 11. 9. 2019