Ve dnech 6. až 9. června 2019 se pořádá vodácký výlet na řeku Vltavu.

Je zajištěný autobus, který bude přistavený ve čtvrtek 6. června 2019 v 16,30 hodin u autobusové zastávky v Dobřívě.

Celý pobyt bude autobus k dispozici a bude převážet věci. Lodě budou půjčeny na místě ve Vyšším Brodu.

Závazné přihlášky spolu se zálohou 200,-- Kč můžete podat nejpozději do 18. května 2019 v Textilní a průmyslové prodejně

u paní Radky Sekyrové, která Vám poskytne bližší informace.

V případě nepříznivého počasí se akce ruší a záloha bude vrácena.