Děti ze základní a mateřské školy v Dobřívě Vás a zejména všechny maminky a babičky srdečně zvou

na oslavu Dne matek, která se uskuteční v pátek 10. května 2019 od 17,00 hodin v Sokolovně v Dobřívě.