Výkup kožek se uskuteční v Dobřívě u základní školy v neděli 27. 1. 2019 v 15,55 hodin. Výkup zajišťuje firma paní Růženy Kubešové tel. 723 763 418

a vykupovat se budou králičiny za 10,-- Kč.