Obecní úřad Dobřív nabízí k odprodeji lipové dřevo na topení i případné jiné využití. Dříví bude k odebrání ve středu 16. 1. 2019 u potoka před obecním úřadem. Bližší informace získáte

u pana starosty Ondřejíčka na telefonním čísle 776 171 311.