Srdečně Vás všechny zveme v sobotu 1. prosince 2018 od 18,00 hodin na rozsvícení

 

vánočního stromku na Pavlovsku

 

a

 

v neděli 2. prosince 2018 od 18,00 hodin na rozsvícení vánočního stromku do Dobříva

 

na křižovatku. Těšit se můžete na slavnostní rozsvícení vánoční stromu v obci, zapálení

 

1. adventní svíčky starostou obce a na vystoupí dětí z mateřské školky, žáků základní školy

 

z Dobříva a ze Strašic.