Ve středu 31. 10. 2018 od 17.00 hod. v basketbalové hale vedle sokolovny v Rokycanech

 

se uskuteční Tělocvičná akademie sokolské župy Rokycanovy, kde budou moci diváci shlédnout hromadné

 

skladby zastoupené na XVI. všesokolském sletu v Praze a ukázky činnosti jednotlivých oddílů župy.

 

Představí se zde i dobřívské ženy ve sletové skladbě Cesta a muži ve skladbě Borci.

 

Všichni jste srdečně zváni.