Informace vlastníkům lesů o nutnosti soustavného a účelného provádění zásahů proti kůrovci

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 27.11.2018

Sejmuto: 30.04.2019

Zveřejnil (zodpovídá): obec