Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 2/2018 Plzeňský kraj dopravní obslužnost

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 28.02.2018

Sejmuto: 01.03.2021

Zveřejnil (zodpovídá): obec