Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 13/2016 Plzeňský kraj - dopravní obslužnost

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 29.04.2016

Sejmuto: 30.04.2019

Zveřejnil (zodpovídá): obec