Výkup kožek se uskuteční v Dobřívě u základní školy dne 29. 7. 2018 v 15,55 hod.

Výkup zajišťuje firma paní Růženy Kubešové, tel., 415 749 562, 723 763 418

vykupovat se budou králičiny 10,-- Kč, koziny 30 - 80 Kč