Očkování psů proti vzteklině se uskuteční ve středu 23. 5. 2018 v Dobřívě u Hamrovky v době od 15,30 - 16,30

a na Pavlovsku u obchodu v době od 16,30 - 16,45. Cena vakcinace 130,-- Kč.