Sbor dobrovolných hasičů v Dobřívě ve spolupráci s obcí Dobřív, si Vás všechny dovolují pozvat na slavnostní předání nových vozidel.

 

V sobotu 3. března 2018 ve 14,00 hodin u Švédského mostu v Dobřívě.

 

S následujícím programem:

 

13,30 – 13,50 příjezd a seřazení techniky

 

14,00 – 14,30 přivítání hostů, projev starosty a pozvaných hostů

 

14,30 – 15,00 vysvěcení a pokřtění nových vozů

 

15,00 – cca 18,00 prohlídka vozů, občerstvení a hudba.