Výkup kožek se uskuteční v Dobřívě u základní školy v neděli 25. 2. 2018 v 15,55 hod. Výkup zajišťuje firma paní Růženy Kubešové tel. 415 749 562, 723 763 418 a vykupovat se budou králičiny 10,-- Kč, koziny.

Nově prodej krmných směsí - králík, slepice a jiné.