Starosta obce upozorňuje občany, aby z důvodu vlastní bezpečnosti v současné době nechodili do lesa a ani se nezdržovali v okolí stromů.

Hrozí pády namrznutých větví, celých stromů a to i v centru obce Dobříva a Pavlovska.