Zasedání zastupitelstva obce se koná dne 10. 12. 2018 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Dobřívě.