Výsledky voleb do zastupitelstva obce Dobřív konaných dne 5. - 6. 10. 2018

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků       1017

Celkový počet odevzdaných úředních obálek                                                         583

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva

Jan Haden                               počet hlasů 79

Zdeněk Šebelle                                         87

Jiří Monhart                                             106

Jiří Ondřejíček                                         450

Jitka Frýaufová                                        380

Pavel Šlechta                                          360

Rudolf Vildman                                       277

Věra Peterková                                       316

Lukáš Kolmačka                                      319

 

Podrobnější výsledky (včetně výsledků do senátu) jsou zveřejněny na úřední desce obecního úřadu.