Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu na jev „Nebezpečí požárů, platnou pro Plzeňský kraj

 

okres Rokycany od 1. 8. 2018 – 12,00 hodin. Doba platnosti této výstrahy je obdobím nepříznivých

 

klimatických podmínek, kdy jsou omezeny některé činnosti související s nebezpečím vzniku požárů.

 

Jsou zakázány tyto činnosti:

 

 - rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálením klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

 

- kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

 

- používání pyrotechnických výrobků,

 

- používání jiných zdrojů zapálení, např. lampiony, pochodně,

 

- jízda motorovými vozidly ve volné přírodě mimo pozemní komunikace

 

 

 

Uvedené činnosti jsou zakázány na těchto místech:

 

- lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,

 

- lesopark, park a jiná souvislá rostlinná pokrývka umožňující vznik a šíření požáru,

 

- sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 metrů od jejich okraje

 

- plocha zemědělských kultur

 

 

 

Používání létajících lampionů se zakazuje na celém území Plzeňského kraje.