Oznamujeme občanům , že na obecním úřadě v Dobřívě je k veřejnému nahlédnutí s možností podat písemnou připomínku územní plán obce Dobříva do 31. ledna 2018. Dokumentace je k nahlédnutí po telefonické dohodě na obecním úřadě v Dobřívě nebo na stavebním odboru Městského úřadu v Rokycanech. Možno také využít internetové stránky www.rokycany.cz v sekci Městský úřad, odbor stavební, územní plány obcí, obec Dobřív, projednávaný územní plán.

http://www.rokycany.cz/projednavany-uzemni-plan-dobriv/ds-50563/archiv=0&p1=33680