Z důvodu čerpání řádné dovolené budou

kancelář starosty obce a kanceláře účetních

 v pátek 30. 12. 2016  U Z A V Ř E N Y

 děkujeme za pochopení